När bör du kontakta oss för stötvågsbehandling i Stockholm?

Vet du när du kan behandla dina skador med stötvågor?

Stötvågsbehandlingar anses lämpligt när:

När patienten har en diagnos som anses vara mottaglig för stötvågsbehandlingar.

  • När enklare och billigare behandlingsalternativ har misslyckats
  • eller inte är lämpliga av någon anledning.
  • När kirurgi eller andra mer invasiva behandlingar är alternativ.
  • När patienten till fullo förstår förfarandet.
  • När det inte finns några kända kontraindikationer för förfarandet.
  • När kan du inte behandlas med stötvågor?

ESWT bör inte utföras vid närvaro av bentumörer, en del metaboliska ben förhållanden samt vissa nerv eller cirkulationsrubbningar.

ESWT används normal inte heller på gravida patienter eller på platser med en öppen tillväxtplatta, (där benet växer fortfarande). För stunden kan man inte heller använda stötvågsbehandling i ett infekterat område, även om forskning på senare tid har visat att stötvågsbehandling faktiskt kan hjälpa till med läkningen av en infektion. Stötvågsbehandling ska inte heller användas på områden i kroppen där luft eller gas av olika anledningar kan förekomma, detta är dock mycket sällsynt på de platser där stötvågsbehandling vanligtvis tillämpas, eller av hänsyn till andra villkor som bestämts av din läkare.

Många patienter ser en förbättring av skadan innan den andra veckan av påbörjad behandling är slut. Det tar flera dagar för skador att påbörja en läkningsprocess, vilket är anledningen till att känslan av ett reslutat kan dröja. Det kan till och med dröja ytterligare tid, uppemot flera månader, för en läkningsprocess att komma igång beroende på vilken diagnos du fått i startskedet av din behandling. Detta kan dock med fördel självmedicineras med värktabletter för att minska smärtupplevelsen tills resultat visat sig.

Kontakta oss vi är proffs på att utföra stötvågsbehandlingar

Hur säkert är ESWT?

Den grundläggande tekniken som stötvågsbehandling utgörs av har vid det här laget används i flera årtionden på flera miljontals människor världen över, dock främst i Europa och särskilt i de tyskspråkiga länderna eftersom denna teknik har sitt ursprung just här. Oavsett användningsområde så har stötvågsbehandling visat sig vara i princip utan allvarliga biverkningar. De biverkningar som kan påträffas, så som stick, värk, rodnad och blåmärken på och kring det behandlade området är dessutom sällsynta och dessutom måttliga och kortvariga om de överhuvudtaget uppstår.

Hur fungerar ESWT arbete?

För att sammanfatta behandlingen och vad det är som sker när stötvågorna går in i det skadade området så är det extrakorporeala chockvågor som stimulerar vissa kompontenter i kroppen så att kroppen ska kunna läka. Även i kroniska fall har stötvågsbehandling lyckats åstadkomma en läkningsprocess i kroppen trots att kroppen tidigare visat oförmåga till att göra detta på egen hand. Inte nog med att stötvågor stimulerar läkningsprocessen i kroppen utan de verkar även ha en direkt positiv effekt på nerverna som i sin tur bidrar till en minskad smärta i området.

Dra inte ut på besvären - Ge dig in i matchen igen!

Många traditionella behandlingar såsom antiinflammatoriska läkemedel, steroidinjektioner, sjukgymnastik, massage och akupunktur kan hjälpa kroppen under den tidiga, akuta fasen av en skada. På sikt är däremot dessa metoder mindre effektiva när det kommer till att låta kroppen läka en skada eller lindra en kronisk smärta. Många patienter har vittnat om att exempelvis kortisoninjektioner har visat sig effektiva och smärtlindrande i ett tidigt skede av skada, medan efterföljande injektioner har varit mindre effektiva. Detta är dock inte förvånande eftersom att kroniska tillstånd sällan ger respons på läkemedel över en längre tid utan endast i en akut fas.

Det som gör stötvågsbehandlingar så unikt är den välutvecklade tekniken inom läkemedel som faktiskt fungerar när det kommer till både kroniska och icke-läkande tillstånd. Det verkar som att stötvågorna kan kick-starta kroppens förmåga att läka både kroniska och icke-läkande tillstånd, genom att flytta tillbaka skadan till sin ursprungliga akuta fas, där skadan inte hade utsatts för ytterligare påfrestning. Kort kan man alltså säga att stötvågorna hittar den grundliggande orsaken och smärtan för att sedan behandla smärtan direkt där och då.

KONTAKTA OSS

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.