Stötvågsbehandling Stockholm

Medarbetarna: Leg naprapat - Naprapatkliniken i Stockholm med specialisering på stötvågsbehandling

Testa stötvågsbehandling redan idag - Bli av med ditt smärttillstånd!

Stötvågsbehandling i Stockholm

ESTW, även kallat stötvågsbehandling, är en teknik som med hjälp av chockvågor kan behandla både kroniska och tillfälliga smärttillstånd i kroppen.

Stötvågsbehandling är en ny metod som ger en intensiv men kort energivåg direkt på det utsatta stället. Energivågorna färdas snabbare än ljudvågor.

Stötvågsbehandling i sig är inte en ny metod. Metoden har lämpats sedan 1980 då man för första gången använde det för att behandla njursten. Efter detta har både utrustningen och möjligheterna utvecklats samt behandlingsområdena breddats.

Under 90-talet fick stötvågsbehandlingen större spridning då den radiella stötvågsutrustningen utvecklades till det bättre. Detta gav goda behandlingsresultat och dessutom till ett billigare pris än tidigare.

Stötvågsbehandlingens fördelar:

 • God evidens vid behandling av sjukdomstillstånd i mjukdelsvävnader
 • Huden penetreras ej vilket inte bara minskar utan utesluter risken för infektion
 • Vävnaden som behandlas tål normal belastning direkt efter behandling. Patienten kan därför fortsätta med sitt arbete eller aktivitet under hela behandlingsperioden
 • Kan lämpas av specialister utanför sjukhus vilket skapar tillgänglighet för patienten
 • Ingen ytterligare medicinering behövs
 • Behandling med kortisoninjektion respektive operation kan i många fall undvikas
 • Lägre risk för återfall jämfört med kortisoninjektioner och annan medicinering

Stötvågsbehandlingens effekter:

 • Cellmembrans permeabilitet ökar
 • Cellmetabolisk aktivitet ökar
 • Fibrös vävnad reduceras
 • Lindring av smärta
 • Proteinproduktionen ökar

Hur går våra stötvågsbehandlingar i Stockholm till?

Undersökning och bedömning

Innan man påbörjar en stötvågsbehandling går man noga igenom patientens sjukdomshistoria. Patienten får redogöra för sina besvär så noga det går och utifrån detta försöker man säkerställa en diagnos samt lokalisera den aktuella skadan.

Behandlingsprocedur

Beroende på behandlingsområde så får patienten sitta eller ligga ned. En vattenbaserad kontaktgel används mellan munstycket och huden. Detta görs för att på bästa vis ta tillvara på tryckvågorna. Sedan placeras handmunstycket på huden över det området som ska behandlas. Området bearbetas sedan med ett tryck och frekvens. Behandlingen tar cirka 5-10 minuter och bör upprepas 3-5 gånger, med max 5-7 dagar mellan varje behandlingstillfälle för att ge ett tillfredsställande och bestående resultat.

Ibland smärtsam men uthärdlig behandling

Många upplever att stötvågsbehandling kan kännas och göra ont, men behandlingen är aldrig outhärdlig. Så fort behandlingen är över upphör smärtan. Biverkningar är dessutom mycket ovanliga. Den vanligast förekommande biverkningen är uppkomsten av mindre blåmärken kring behandlingsområdet. Vissa patienter upplever även ett ökat besvär i det behandlade området ett par dagar efter, men detta lägger sig alltid och är dessutom sällsynt. I dessa fall kan patienten självbehandla med exempelvis Panodil eller Alvedon. Dock måste tabletterna vara icke-antiinflammatoriskt verkande.

Att tänka på före, under och efter en stötvågsbehandling

Att röra sig och leva ett normalt liv med vardaglig belastning fungerar fint, men patienten bör helt avstå ifrån mer intensiv fysisk aktivitet eller belastning av det behandlade området. Detta gäller dock endast det närmsta dygnet efter avslutad behandling. Inga andra behandlingar bör tillämpas parallellt, som exempelvis kortisoninjektion eller blodförtunnande medicinering av starkare slag.

Har du problem med hjärtat, ökad blödningsbenägenhet eller är gravid bör du inte behandlas med stötvågor. Du bör inte hellar ha intagit inflammationshämmande medicin dagarna innan stötvågsbehandling samt inte under pågående eller direkt efter avslutad behandling.
Stötvågsbehandling kan tillämpas på en rad olika skador och ett brett spektrum av belastningsförhållanden och då främst sådana där stora bindvävnader fäster i skelettet. De vanligast förekommande behandlingsområdena är fästpunkter för senor och ligament i stora leder. Med detta menas axeln (rotatorkuffen), armbågar (epikondylit eller tennisarmbåge) samt höfter och knän (tendinit eller bygelknä).

Ta kontakt och konsultera med oss vi utför stötvågsbehandlingar i Stockholm

Besök gärna vår andra hemsida för mer information gällande klassisk naprapati - Medarbetarna Naprapat Östermalm

Stötvågsbehandling inkluderar:

 • Plantar fasciit eller Fasciosis (Ansträngda Arch)
 • Bindvävssmärta och degeneration
 • Muskelsmärta och muskelskada
 • Ledskador
 • Mortons neurom

Används för att behandla:

 • Stressfrakturer
 • Avaskulär nekros
 • Svårläkta ben
 • Icke läkande ben

Forskning inom stötvågsbehandling

Forskning som presenterades vid International Conference on ESWT 2005 i Wien och 2006 års internationella konferensen i Rio de Janeiro visar på att stötvågsbehandling med god effekt har använts även i andra områden. Bland annat vid disparata som hudsår eller andra kroniska dermatoliogiska skador, infektioner, angina, artrit, reflexsympatisk dystrofi (RSD) samt en del neurologiska tillstånd.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor

Stötvågsbehandling i Stockholm

1996 startade Anders Göransson denna Naprapatklinik i Stockholm som idag är en av de ledande klinikerna inom stötvågsbehandling.

Ursprunget till stötvågsbehandlingar

Tekniken som används för att bryta upp njursten utan kirurgi kallas för litotripsi och är en teknik som lämpar sig av akustiska chockvågor. Samma teknik är vetenskapen bakom stötvågsbehandling. Anledningen till att denna metod började användas på andra skador och i andra smärttillstånd beror på att patienter som behandlats med stötvågor i samband med njursten också blev befriade från andra obesläktade smärtor. Det var efter detta forskare började forksa på hur vidare stötvågsbehandling skulle kunna lämpa sig även inom andra områden för att läka andra typer av vävnader.

Efter detta har man utvecklat specialiserade maskiner som är framtagna endast för detta syfte - att behandla andra delar på kroppen med stötvågor.

Den typ av stötvågsbehandling som vi använder är specialiserad för att hjälpa i behandlingen av muskuloskeletala förhållanden. För mer information besök https://naprapatistockholm.nu.

Vi utför stötvågsbehandlingar från våra båda kliniker i Stockholm. Ena stationerad på Östermalm andra ute på Ekerö.

Är du i behov av stötvågsbehandling i Stockholm? Titta in på en kaffe eller kontakta oss via telefon/mail redan idag!

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.