När bör du kontakta oss för stötvågsbehandling i Stockholm?

Stötvågsbehandlingar anses lämpligt när:

  • När patienten har en diagnos som anses vara mottaglig för stötvågsbehandlingar.
  • När enklare och billigare behandlingsalternativ har misslyckats
  • eller inte är lämpliga av någon anledning.
  • När kirurgi eller andra mer invasiva behandlingar är alternativ.
  • När patienten till fullo förstår förfarandet.
  • När det inte finns några kända kontraindikationer för förfarandet.
  • När kan du inte behandlas med stötvågor?

ESWT bör inte utföras vid närvaro av bentumörer, en del metaboliska ben förhållanden samt vissa nerv eller cirkulationsrubbningar.

ESWT används normal inte heller på gravida patienter eller på platser med en öppen tillväxtplatta, (där benet växer fortfarande). För stunden kan man inte heller använda stötvågsbehandling i ett infekterat område, även om forskning på senare tid har visat att stötvågsbehandling faktiskt kan hjälpa till med läkningen av en infektion. Stötvågsbehandling ska inte heller användas på områden i kroppen där luft eller gas av olika anledningar kan förekomma, detta är dock mycket sällsynt på de platser där stötvågsbehandling vanligtvis tillämpas, eller av hänsyn till andra villkor som bestämts av din läkare.

Många patienter ser en förbättring av skadan innan den andra veckan av påbörjad behandling är slut. Det tar flera dagar för skador att påbörja en läkningsprocess, vilket är anledningen till att känslan av ett reslutat kan dröja. Det kan till och med dröja ytterligare tid, uppemot flera månader, för en läkningsprocess att komma igång beroende på vilken diagnos du fått i startskedet av din behandling. Detta kan dock med fördel självmedicineras med värktabletter för att minska smärtupplevelsen tills resultat visat sig.

Boka Östermalm

Boka Ekerö

Mikael Wallin

”Mycket professionellt och vänligt bemötande. Kompetenta. Rekommenderas varmt!”

Basick 50

”Räddare i nöden. Har hjälpt mig flera gånger vid ischisas musarm mm”

Martin Rönnow

Maria Engman Lyrén

Dra inte ut på besvären – Ge dig in i matchen igen!

Många traditionella behandlingar såsom antiinflammatoriska läkemedel, steroidinjektioner, sjukgymnastik, massage och akupunktur kan hjälpa kroppen under den tidiga, akuta fasen av en skada. På sikt är däremot dessa metoder mindre effektiva när det kommer till att låta kroppen läka en skada eller lindra en kronisk smärta. Många patienter har vittnat om att exempelvis kortisoninjektioner har visat sig effektiva och smärtlindrande i ett tidigt skede av skada, medan efterföljande injektioner har varit mindre effektiva. Detta är dock inte förvånande eftersom att kroniska tillstånd sällan ger respons på läkemedel över en längre tid utan endast i en akut fas.

Det som gör stötvågsbehandlingar så unikt är den välutvecklade tekniken inom läkemedel som faktiskt fungerar när det kommer till både kroniska och icke-läkande tillstånd. Det verkar som att stötvågorna kan kick-starta kroppens förmåga att läka både kroniska och icke-läkande tillstånd, genom att flytta tillbaka skadan till sin ursprungliga akuta fas, där skadan inte hade utsatts för ytterligare påfrestning. Kort kan man alltså säga att stötvågorna hittar den grundliggande orsaken och smärtan för att sedan behandla smärtan direkt där och då.